Budapest Tourist Info - Embassies of Australian countries in Budapest

Budapest Tourist Info - Embassies of Australian countries in Budapest
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Embassies in Budapest

Hungarian Embassies of European countries
Hungarian Embassies of American countries
Hungarian Embassies of Australian countries
Hungarian Embassies of Asian countries
Hungarian Embassies of African countries

Hungarian Embassies of Australian countries

Australia - Embassy of Australia - Budapest
Address: H-1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Telephone 457-9777
Fax: 201-9792
E-mail: ausembbp@mail.datanet.hu
Website: www.australia.hu

New Zealand - Embassy of New Zealand - Berlin
Address: H- 10117 Berlin, Friedrich Strasse 60 Atrium
Telephone +49 30 20621-0
Fax: +49 30 20621-1
E-mail: nzembassy.berlin@t-online.de
Website: www.nzembassy.com/germany

Budapest Tourist Info
Budapest Travel Info